Britny Session - 2018 list

Genom att fylla i dina personuppgifter i formuläret godkänner du att motta information om Britny Session från Britny Communication AB. Britny Communication AB är personuppgiftsansvariga och kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part, med undantag för personuppgiftsbiträdet Mailchimp. Din data lagras fram tills dess att du begär att tas bort från registret. Om du har frågor kring hur dina personuppgifter hanteras, kontakta Britny Communication AB på info@britny.se.
* indicates required